Pravila igre dopolnjujejo splošne pogoje in določila. V primeru zaklepa računa ali če želiš samo preveriti kaj je dovoljeno in kaj ni, priporočamo, da si ogledaš tudi splošne pogoje in določila, še posebej odsek §11.

Vsakršno izogibanje pravilom igre bo obravnavano kot kršitev in tudi ustrezno kaznovano. Hujskanje, manipulacija, vzpodbujanje, pomoč ali načrtovanje kršitev Travian pravil ni dovoljeno. Vsa pravila igre veljajo tudi za igralce, ki imajo namen izbrisati račun oziroma je njihov račun v postopku izbrisa.

Definicije:

§1. Račun in Avatar

§1.1 Vsak igralec lahko poseduje samo en račun. Ime računa je lahko spremenjeno samo z urejanjem nastavitev in je lahko spremenjeno izključno v eno izmed imen tvojih avatarjev. Posameznega avatarja ni mogoče preimenovati. Poleg tega si Travian ekipa pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ime avatarja, če je le to v nasprotju s pravili igre.

§1.2 Lastnik računa je oseba, katere elektronski naslov je vezan na račun, in je odgovorna za vsa dejanja storjena na računu ali avatarju. Elektronski naslov uporabljen za registracijo računa mora biti pod osebnim in izključnim nadzorom osebe, ki je registrirala račun, ne glede na kakršne koli druge dogovore. Če želiš spremeniti elektronski naslov vezan na račun, lahko to storiš na (http://lobby.travian.com/) z urejanjem nastavitev. V primeru utemeljenega dvoma je multihunterjem dovoljeno povprašati za elektronski naslov računa z namenom preverbe. Sprememba elektronskega naslova računa na elektronski naslov druge osebe, se obravnava kot prenos lastništva računa na drugo osebo. Prenos zlatnikov v drugo ložo ni mogoč.

§1.3 Deljenje gesel računa ni dovoljeno. Če želiš uporabljati dual avatar, moraš na svoj avatar dodati račun duala.

§1.4 Avatarji povezani z uporabo sitter funkcije, ne smejo imeti enakega gesla. Računi ali avatarji igrani na istem računalniku prav tako ne smejo imeti enakega gesla. Travian Games ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani osebe, ki je prejela geslo računa. Člani ekipe Travian Games te ne bodo nikoli vprašali za tvoje geslo.

§1.5 Neaktiven avatar bo izbrisan nič prej kot v 7 dneh po zadnji prijavi.

§1.6 Uporaba izmeničnih elektronskih naslovov oziroma elektronskih naslovov za enkratno uporabo ni dovoljena in se lahko zaključi s takojšnjim izbrisom.

§2. Sittanje in uporaba istega računalnika

§2.1 Vsak lastnik računa lahko dodeli enega ali več sitterjev, ki lahko igrajo na dodeljenem avatarju v odsotnosti lastnika. Sitter mora vedno igrati v korist avatarja. Zloraba te funkcije se lahko kaznuje. Sitter se lahko na avatar prijavi z uporabo podatkov za prijavo lastnega računa.
Travian Games ni odgovoren za morebitno škodo, ki jo lahko povzroči sitter. Lastnik računa je odgovoren za vsa dejanja storjena na računu. V primeru kršenja pravil ali splošnih pogojev in določil Travian Games s strani sitterja, sta lahko kaznovana oba, sitter in lastnik računa/avatarja.

§2.2 Igralci, ki uporabljajo isti računalnik in želijo igrati avatarje drug drugega, lahko to storijo z uporabo sitter funkcije.

§3. Uporaba zunanjih aplikacij

Napake v igri se ne smejo uporabiti za dobrobit avatarja ali v škodo drugih računov. Zloraba katerekoli napake je kazniva. Igralci, ki naletijo na napake, jih morajo takoj prijaviti podpori.

Uporaba skript, botov ali aplikacij za avtomatizacijo dejanj ni dovoljena.

Uporaba proxy strežnikov in podobnih orodij za dostop do igre ni prepovedana, vendar tudi ni podprta. Če je dostop do igre zaradi uporabe proxy strežnika ali podobnega orodja zavrnjen, Travian Games ne bo odpravil težave.

§4. Programske napake

Napake v igri se ne smejo uporabiti za dobrobit avatarja ali v škodo drugih računov. Zloraba katerekoli napake je kazniva. Igralci, ki naletijo na napake, jih morajo takoj prijaviti podpori.

§5. Denar in transakcije z igralno valuto

Prodaja ali nakup računov, enot, vasi, surovin, storitev ali drugih aspektov igre Travian: Kingdoms z resničnim denarjem, ni dovoljena. Prodaja Travian: Kingdoms računov, kot tudi posredni prenosi (tudi kot darila) in transakcije v povezavi z dražbenimi stranmi, niso dovoljeni. Kakršnikoli poskusi manipulacije ali zlorabe dražbenega sistema Travian: Kingdoms z namenom prenosa igralne valute z enega avatarja na drugega, niso dovoljeni. Prenos zlatnikov na drug račun (vežo) ni mogoč.

§6. Spletni bonton

Slovenščina in angleščina sta edina uradno podprta jezika.

Igralci morajo vedno komunicirati na vljuden način.

Neprimerni profili, imena vasi in imena herojev so lahko spremenjena s strani multihunterjev brez opozorila. Zavezništva z neprimernimi imeni in/ali neprimerno vsebino v profilu, javnem forumu in drugih javnih krajih so lahko nemudoma izbrisana.

§7. Kazni

V primeru kršenja pravil ali splošnih pogojev in določil, lahko pride do zaklepa/prekinitve avatarja. Avatar se lahko odklene samo s kaznijo, ki ustreza storjeni kršitvi. Travian: Kingdoms ne bo nadomestil kakršnih koli izgub povzročenih v času zaklepa/prekinitve, vključno s Plus računi in zlatniki.

Vsak igralec se obravnava enako, ne glede na njihovo stanje zlatnikov. Namerna zloraba pravil igre Travian: Kingdoms, mehanike igre ali drugih ureditvenih postopkov Travian: Kingdoms ni dovoljena.

O zaklepu/prekinitvi se lahko razpravlja z multihunterjem preko centra za pomoč Travian: Kingdoms. V primeru, da je igralec nezadovoljen z odločitvijo multihunterja, lahko upravljavcu skupnosti pošlje e-pošto. O zaklepih, prekinitvah in izbrisih ter njihovih posledicah se ne bo razpravljalo javno. Kakršne koli informacije o sprejetih ukrepih in kaznih bodo podane samo lastniku računa. To pomeni, da lahko ekipa Travian: Kingdoms na zahteve odgovarja samo neposredno lastniku računa/avatarja preko centra za pomoč Travian: Kingdoms ali na zahteve opravljene preko elektronskega naslova vezanega na račun.

Multi računi na hitrem strežniku in/ali računi z manj kot 100 prebivalci, so lahko izbrisani brez zaklepa/opozorila.

§8. Sprememba pravil in korekturna klavzula

TRAVIAN si pridržuje pravico do spremembe pravil ob katerem koli času. V primeru, da posamezen predpis pravil postane neučinkovit ali ničen, to ne vpliva na veljavnost ostalih predpisov. Upravljavci skupnosti si bodo prizadevali, da bodo neveljavne predpise zamenjali v čim krajšem času.