Spelreglerna kompletterar de allmänna villkoren. Har ditt konto blivit avstängt, eller om du vill se vad som är tillåtet och inte, vänligen läs även de allmänna villkoren, särskilt §11.

Att försöka kringgå spelreglerna ses som ett regelbrott, och kommer att behandlas därefter. Att uppmuntra, manipulera, underlätta eller planera regelbrott med andra är inte tillåtet. Alla spelregler gäller även för spelare som kommer eller håller på att radera sitt konto.

Definitioner:

§1. Konto och avatar

§1.1 Varje spelare får bara ha ett konto. Kontonamnet kan bara ändras i kontoinställningarna. Det nya namnet måste vara samma som ett av dina avatarnamn. Du kan inte byta namn på en avatar. Travians Supportteam får när som helst ändra namnet på en avatar om det bryter mot reglerna.

§1.2 Ägaren av e-postadressen som användes vid registreringen av ett konto anses vara kontots ägare, och därmed ytterst ansvarig för alla handlingar som utförs på kontot och dess avatarer. E-postadressen som används vid registreringen måste tillhöra och får endast kontrolleras av personen som registrerar kontot. Personen som äger e-postadressen anses vara kontots ägare oavsett andra eventuella överenskommelser. Vill du ändra e-postadress för kontot (http://lobby.travian.com/) kan du göra det i kontoinställningarna. Multihunters får kräva en verifiering av kontots e-postadress, om det finns skäl till tvivel kring ägarskapet. Ändrar man kontots e-postadress till en annan persons e-postadress anses detta som att man även överför ägarskapet av kontot till denna person. Det är inte möjligt att överföra Guld till ett annat (lobby) konto.

§1.3 Det är inte tillåtet att logga in på en annan persons konto. Vill man vara partner på ett konto måste man lägga till den andra personens konto som partner för sin avatar.

§1.4 Avatarer som är medhjälpare åt varandra får inte ha samma lösenord. Konton eller avatarer som spelas från samma dator får heller inte ha samma lösenord. Travian Games ersätter inga eventuella skador någon som fått tillgång till kontots lösenord åsamkar avataren. Ingen av Travian Games medarbetare kommer någonsin be dig om ditt lösenord.

§1.5 Inaktiva avatarer kan raderas tidigast efter att ingen loggat in på minst 7 dagar.

§1.6 Det är inte tillåtet att använda föränderliga e-postadresser, vilket kan leda till omedelbar radering.

§2. Kontomedhjälpare och användande av samma dator

§2.1 Varje kontoägare kan ange en eller flera medhjälpare som kan spela med avataren när kontoägaren är frånvarande. Medhjälpare måste agera i avatarens intresse. Missbruk av denna funktion kan bestraffas. Medhjälpare loggar in på avataren med sina egna inloggningsuppgifter.
Travian Games kan inte hållas ansvariga för, och ersätter därmed inte, eventuella skador en medhjälpare åsamkar avataren. Kontoägaren är ytterst ansvarig för alla handlingar medhjälpare utför. Bryter en medhjälpare mot Travian Games allmänna villkor kan både kontoägaren och medhjälparen komma att bestraffas.

§2.2 Spelare som använder samma dator och vill spela med varandras avatarer måste använda medhjälparfunktionen.

§3. Användande av externa program

Travian: Kingdoms måste spelas via den officiella Travian: Kingdoms-appen eller en konventionell, icke modifierad webbläsare. Google Chrome, Safari, Firefox, Opera samt Internet Explorer 10 eller senare stöds, förutom alfa- eller betaversioner. Travian: Kingdoms stöder heller inga mobilappar från tredje part.

Det är inte tillåtet att använda script, bottar eller appar för att automatisera handlingar.

Det är inte förbjudet att använda proxyservrar eller liknande för att spela spelet, men det stöds heller inte. Travian Games kommer inte att åtgärda eventuella anslutningsproblem för sådana tjänster.

§4. Programfel/buggar

Programfel, även kallade buggar, i spelet får inte användas för att gynna eller missgynna ens egna eller andras avatarer eller konton. Missbruk av sådana fel är straffbart. Spelare som upptäcker programfel ska omedelbart anmäla dem till Support.

§5. Transaktioner av pengar och spelvaluta

Det är inte tillåtet att använda riktiga pengar för att köpa eller sälja konton, trupper, byar, råvaror, tjänster eller något annat inom Travian: Kingdoms. Att sälja eller indirekt överföra Travian: Kingdoms-konton (även som gåva) på auktionssidor eller liknande är heller inte tillåtet. Det är även förbjudet att försöka manipulera eller på annat sätt missbruka auktionerna inom Travian: Kingdoms för att föra över spelvaluta från en avatar till en annan. Det är inte möjligt att överföra Guld till ett annat (lobby-) konto.

§6. Netikett

Engelska är det enda officiellt stödda språket

Spelare måste alltid kommunicera på ett hövligt sätt.

Opassande profiler, bynamn eller hjältenamn kan ändras av Multihunter utan förvarning. Även allianser med opassande namn och/eller innehåll på annat språk än domänen tillåter i profilen, det allmänna forumet eller andra allmänna områden kan raderas utan förvarning.

§7. Bestraffningar

Avatarer som bryter mot reglerna eller de allmänna villkoren kommer att stängas av och kan endast låsas upp efter bestraffning i paritet med regelbrottet. Travian: Kingdoms ersätter inga förluster, inklusive Pluskonto och Guld, till följd av en avstängning.

Alla spelare behandlas lika, oavsett Guldstatus. Det är inte tillåtet att avsiktligt utnyttja Travian: Kingdoms regelverk eller upprätthållandet av detta för att skada eller gynna sig själv eller andra.

En avstängning får endast diskuteras med Multihunter via Travian: Kingdoms Hjälpcenter. Är man missnöjd med en Multihunters agerande kan man skicka ett e-postmeddelande till Community Managern. Avstängningar och raderingar samt deras konsekvenser kommer inte att diskuteras offentligt. Ingen information gällande en avatar kommer att ges till någon annan än kontoägaren. Detta innebär att Travian: Kingdoms-teamet endast kan besvara förfrågningar skickade via Travian: Kingdoms Hjälpcenter eller från e-postadressen kontot är registrerat på.

Multikonton på speedservern eller med en befolkning på mindre än 100 kan raderas utan föregående varning eller avstängning.

§8. Regeländringar och korrigeringsklausul

TRAVIAN förbehåller sig rätten att ändra reglerna när som helst. Skulle enskilda bestämmelser visa sig vara ineffektiva eller ogiltiga påverkar inte detta giltigheten hos övriga punkter. Community Managern kommer att ersätta ineffektiva bestämmelser så snabbt som möjligt.