Poniższe Zasady nie zastępują Ogólnych zasad i warunków (General Terms and Conditions), a jedynie je uzupełniają. Zapoznaj się także z Ogólnymi zasadami i  warunkami. W przypadku blokady konta szczególnie ważny jest paragraf 11.

Próba ominięcia zasad gry będzie traktowana jak ich złamanie i odpowiednio karana. Inicjowanie, manipulowanie, wspieranie, pomoc i współpraca z innymi w celu złamania zasad gry są zabronione. Wszystkie zasady gry odnoszą się bez wyjątku do wszystkich graczy, także tych, którzy mają zamiar skasować bądź właśnie kasują swoje konta.

Definicje:

§1. Konto i awatar

§1.1 Każdy gracz może mieć tylko jedno konto. Nazwę konta można zmienić w ustawieniach konta na jedną z nazw awatarów przypisanych do konta. Nie można zmienić nazwy awatara. Dodatkowo zespół Travian może zmienić nazwę awatara w każdej chwili, jeśli łamie ona zasady gry.

§1.2 Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do konta, jest ona w pełni odpowiedzialna za wszystkie działania podejmowane na tym koncie i jego awatarach. Adres e-mail użyty do rejestracji musi być pod wyłączną, osobistą kontrolą osoby, która zarejestrowała konto. Osoba posiadająca adres pocztowy użyty do rejestracji jest uważana za właściciela konta, niezależnie od wszelkich osobistych umów. Jeśli chcesz zmienić przypisany do konta adres, możesz to zrobić na swoim koncie (http://lobby.travian.com/) w ustawieniach. W razie uzasadnionych wątpliwości multihunterzy mogą poprosić o podanie adresu e-mail konta w celu weryfikacji. Zmiana adresu e-mail konta na adres innej osoby traktowana jest jak przeniesienie własności konta na tę osobę. Przeniesienie Złota na inne konto (w lobby) jest niemożliwe.

§1.3 Przekazywanie hasła innym graczom jest niedozwolone. Jeśli chcesz mieć współgraczy, dodaj ich konta w ustawieniach współgraczy swojego awatara.

§1.4 Awatary powiązane przez funkcję zastępowania nie mogą mieć tego samego hasła. Konta i awatary obsługiwane z tego samego komputera także nie mogą mieć tego samego hasła. Travian Games nie rekompensuje żadnych szkód wyrządzonych przez osobę trzecią, która otrzymała hasło do konta. Żaden członek zespołu Travian Games nigdy nie zapyta Cię o hasło.

§1.5 Nieaktywny awatar zostanie skasowany, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od ostatniego logowania.

§1.6 Użycie tymczasowego adresu e-mail jest niedozwolone i może skutkować natychmiastową kasacją.

§2. Zastępstwo i używanie tego samego komputera

§2.1 Właściciel każdego konta może ustalić jednego lub więcej zastępców, którzy mogą grać na jego awatarze podczas jego nieobecności. Zastępcy muszą grać w jak najlepszym interesie zastępowanego awatara. Nadużycia tej funkcji będą karane. Zastępcy mogą zalogować się na zastępowany awatar używając swoich własnych danych logowania.
Travian Games nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez zastępcę, nie przewiduje się żadnych odszkodowań. Właściciel konta jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podjęte przez zastępców. Jeśli zastępca naruszy Ogólne zasady i warunki Travian Games, zarówno on jak i właściciel konta/awatara mogą zostać ukarani.

§2.2 Gracze korzystający z tego samego komputera, którzy chcą grać nawzajem na swoich awatarach, mogą to zrobić korzystając z funkcji zastępstwa.

§3. Użycie zewnętrznych aplikacji

W Traviana: Kingdoms można grać wyłącznie przez oficjalną aplikację Travian: Kingdoms lub przy pomocy niezmodyfikowanej, zwykłej przeglądarki internetowej. Obsługiwane są Google Chrome, Safari, Firefox, Opera i Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, poza wersjami alfa i beta. Co więcej, Travian: Kingdoms nie obsługuje żadnej mobilnej aplikacji firm trzecich.

Użycie skryptów, botów lub aplikacji do automatyzowania działań w grze jest niedozwolone.

Korzystanie z serwerów proxy lub innych podobnych narzędzi w celu dostępu do gry nie jest zabronione, ale nie jest też wspierane. Jeśli dostęp do gry jest odrzucony z adresu IP proxy lub podobnego narzędzia, Travian Games nie naprawi tego problemu.

§4. Błędy w grze

Niedozwolone jest używanie błędów w grze dla korzyści własnego awatara lub innych kont. Wykorzystywanie błędów jest zabronione. Gracze, którzy napotykają błędy, powinni zgłosić je od razu do naszego supportu.

§5. Pieniądze i transakcje w walucie gry

Zabronione jest kupowanie i sprzedawanie kont, jednostek, surowców, działań w grze i jakichkolwiek innych elementów Travian: Kingdoms. Sprzedaż kont w Travian Kingdoms, a także niebezpośrednie przekazanie konta (także jako prezent) w powiązaniu ze stronami aukcyjnymi lub innymi transakcjami pieniężnymi jest niedozwolona. Każda próba manipulacji lub nadużycia systemu aukcyjnego Travian: Kingdoms w celu przeniesienia waluty gry z jednego awatara na inny jest zabroniona. Przeniesienie Złotych Monet na inne konto w lobby jest niemożliwe.

§6. Netykieta

Język polski jest jedynym oficjalnie obsługiwanym.

Gracze muszą zawsze komunikować się w sposób uprzejmy i kulturalny.

Niewłaściwe profile, nazwy osad i bohaterów mogą zostać zmienione przez multihunterów bez ostrzeżenia. Sojusze z niewłaściwymi nazwamia lub zawierające na profilu, publicznym forum lub innym publicznym miejscu w grze wpisy nie w języku obsługiwanym w danej domenie mogą zostać skasowane natychmiastowo.

§7. Kary

W przypadku naruszenia zasad gry lub Ogólnych zasad i warunków, awatar zostanie zablokowany/zawieszony i może zostać odblokowany tylko po nałożeniu kary odpowiedniej do danego naruszenia. Nie przewiduje się żadnych odszkodowań za straty wynikłe z blokady, w tym dotyczące konta Plus i Złotych Monet.

Wszyscy gracze są traktowani tak samo, niezależnie od ich statusu Złotych Monet. Celowe wykorzystywanie systemu zasad Travian: Kingdoms, mechaniki gry lub innych procedur dotyczących zasad Travian: Kingdoms dla czyjejś korzyści lub aby zaszkodzić innym jest niedozwolone.

Blokada/zawieszenie może być omawiana wyłącznie z multihunterami przez Centrum pomocy Travian: Kingdoms. Gracz niezadowolony z decyzji multihuntera może wysłać w tej sprawie e-mail do community managera. Blokady, zawieszenia, kasacja i ich skutki nie mogą być dyskutowane publicznie. Informacje dotyczące działań podjętych wobec awatara będą przekazywane wyłącznie właścicielowi konta. Oznacza to, że zespół Travian: Kingdoms może odpowiedzieć wyłącznie na pytania wysłane bezpośrednio z konta/awatara przez Centrum pomocy lub e-mailowo z adresu powiązanego z kontem.

Multikonta na serwerach speed lub o populacji poniżej 100 mogą zostać skasowane bez blokady/ostrzeżenia.

§8. Zmiany zasad gry

TRAVIAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad gry w dowolnym czasie. Jeśli któraś z zasad stanie się nieskuteczna lub nieważna, ważność pozostałych zasad się nie zmienia. Community managerowie będą dążyć do zastąpienia nieważnych zasad nowymi najszybciej, jak to będzie możliwe.