Spillreglene utfyller de generelle betingelsene. Dersom kontoen din er utestengt eller du ønsker å se hva som er tillatt og ikke, anbefaler vi at du ser nærmere på de generelle betingelsene, spesielt seksjon §11.

Forsøk på å omgå spillreglene vil bli tolket som regelbrudd og straffes deretter. Oppfordring, manipulering, oppmuntring, assistering eller konspirering med andre for å bryte spillreglene er ikke tillatt. Alle spillregler gjelder uten unntak også for spillere som ønsker å slette kontoen sin, eller spillere som allerede har satt i gang prosessen med å slette kontoen.

Definisjoner:

§1. Konto og avatar

§1.1 Hver spiller kan kun inneha én konto. Kontonavnet kan bare endres på kontoen i kontoinnstillingene og det kan bare endres til ett av avatar-navnene. Det er ikke mulig å gi nytt navn til en avatar. I tillegg har Travian support-teamet lov å endre avatarnavn når som helst, dersom navnet bryter med reglene.

§1.2 Eieren av kontoen er definert som personen som eier e-postadressen knyttet til kontoen, og er fullt ansvarlig for alle hendelser utført på konto eller avatar. E-postadressen brukt under registrering må være personlig og under enekontroll av personen som registrerte kontoen. Eier av e-postadressen brukt under registrering av kontoen anses som eier av kontoen, uavhengig av andre avtaler. Dersom du ønsker å endre tilknyttet e-postadresse må du gjøre dette i kontoinnstillingene (http://lobby.travian.com/). Ved rimelig tvil har «multihunter» lov til å spørre om e-postadressen til kontoen for å verifisere eierskap. Endring av kontoens e-postadresse til en annen persons e-postadresse er å anse som overføring av eierskap til vedkommende. Overføring av gull til en annen (lobby) konto er ikke mulig.

§1.3 Det er ikke lov å gi passordet til andre. Dersom du ønsker å spille en dual avatar må du legge vedkommendes konto til som dual på din avatar.

§1.4 Avatarer knyttet sammen via stedfortreder-funksjonen kan ikke ha samme passord. Kontoer eller avatarer som spilles fra samme enhet skal heller ikke ha samme passord. Travian Games gir ingen kompensasjon til kontoeier for skader utført på en avatar av en person som har mottatt passordet til kontoen. Ingen av Travian Games sine ansatte vil noensinne be om passordet ditt.

§1.5 En inaktiv avatar slettes tidligst 7 dager etter siste innlogging.

§1.6 Bruken av vekslende e-postadresser er ikke tillatt og kan føre til umiddelbar sletting.

§2. Stedfortreder og bruk av samme PC

§2.1 Hver kontoeier kan sette opp en eller flere stedfortredere, som kan spille på avataren under kontoeiers fravær. Stedfortredere må spille avataren ihht. avatarens beste. Misbruk av denne funksjonen kan straffes. Stedfortreder på en avatar kan logge inn på avataren ved å bruke påloggingsinformasjon til sin egen konto.
Travian Games er ikke ansvarlige for skader utført av stedfortreder og ingen kompensasjon vil bli gitt. Kontoeier er fullt og helt ansvarlig for alle handlinger utført av stedfortredere. Dersom en stedfortreder bryter Travian Games sine generelle betingelser kan både konto-/avatar-eier samt stedfortreder bli straffet.

§2.2 Spillere som deler en PC og ønsker å spille på hverandre sin avatar kan gjøre det via stedfortreder-funksjonen.

§3. Bruk av eksterne applikasjoner

Travian: Kingdoms må spilles via den offisielle Travian: Kingdoms appen eller en umodifisert, konvensjonell nettleser. Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 og nyere er alle støttet, eksklusiv alfa-/beta-versjoner. Travian: Kingdoms støtter ingen tredjeparts mobilapp.

Bruken av skript, boter eller apper for å automatisere handlinger er ikke tillatt.

Bruken av proxy-servere og tilsvarende verktøy for å koble seg opp mot spillet er ikke forbudt, men er heller ikke støttet. Dersom det ikke er mulig å koble seg til spillet via IP-adressen til en proxy eller lignende verktøy vil ikke Travian Games gjøre noe for å rette opp i dette.

§4. Programfeil

Det er ikke lov å bruke feil i spillet til å oppnå fordeler for en avatar eller gi ulemper til andre kontoer. Misbruk av enhver feil er straffbart. Spillere som oppdager feil i spillet må rapportere dette umiddelbart til support.

§5. Penger og transaksjoner med spillvaluta

Det er ikke tillatt å selge kontoer, enheter, landsbyer, ressurser, tjenester eller noen annen del av Travian: Kingdoms for ekte penger. Salg av Travian: Kingdoms-kontoer eller indirekte overføring (selv som gave) i kombinasjon med auksjon eller andre økonomiske transaksjoner er ikke tillatt. Ethvert forsøk på å manipulere eller misbruke auksjonssystemet i Travian: Kingdoms for å flytte spillvaluta fra en konto til en annen er ikke tillatt. Det er ikke mulig å flytte gull til en annen (lobby-) konto.

§6. Nettikette

Det eneste offisielt støttede språket er engelsk.

Alle spillere skal alltid kommunisere på høflig vis.

Upassende profiler, landsbynavn og heltenavn kan bli endret av multihuntere uten forvarsel. Allianser med upassende navn og/eller innhold i profilen på et språk som ikke tilhører domenet, offentlig forum eller andre offentlige områder kan bli slettet umiddelbart.

§7. Straff

Ved brudd på de almenne regler og betingelser vil en avatar bli utestengt/suspendert og kan bare løslates mot straff i samsvar med regelbruddet som er begått. Ethvert tap som har oppstått under utestengelse/suspensjon, inklusiv Pluskonto og gull erstattes ikke av Travian: Kingdoms.

Alle spillere håndteres likt, uavhengig av gullstatus. Det er forbudt å bevisst utnytte Travian: Kingdoms regelverk, spillmekanikk eller andre av Travian: Kingdoms regulerende prosedyrer til egennytte eller for å hindre andre.

En utestengelse kan bare diskuteres med multihuntere via Travian: Kingdoms Help Center. Dersom spilleren ikke er fornøyd med avgjørelsen til multihunteren, kan vedkommende sende en e-post til Community Manager. Utestengelser, sletting og konsekvensene skal ikke diskuteres offentlig. Enhver informasjon om aksjon tatt mot en avatar gis kun til kontoeier. Dette betyr at Travian: Kingdoms-teamet besvarer kun henvendelser sendt via Travian: Kingdoms Help Center som kommer direkte fra kontoen/avataren, eller forespørsler sendt fra registrert e-postadresse på kontoen.

Multikontoer på speedserver og/eller med et innbyggerantall på mindre enn 100 kan bli slettet uten utestengelse/forvarsel.

§8. Regelendringer og korrigeringsklausul

TRAVIAN reserverer seg retten til å endre spillreglene når som helst. Dersom individuelle reguleringer av disse reglene skulle vises å være virkningsløse, påvirker ikke det gyldigheten til de gjenværende reguleringene av disse reglene. Community Manager forplikter seg til å erstatte ineffektive reguleringer så fort som mulig.