De spelregels zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Je moet ook de Algemene Voorwaarden en Condities, in het bijzonder Sectie §11 lezen als jouw account gebannen is of om gewoon te kijken wat er wel of niet toegestaan is.

Een poging om de spelregels te omzeilen zal worden behandeld als een overtreding en wordt dienovereenkomstig gestraft. Uitlokking, manipulatie, aanmoediging, assisteren of samenzwering met anderen met als doel de regels van Travian te schenden, is ontoelaatbaar. Alle spelregels blijven nog steeds van toepassing op spelers die hun account verwijderen of spelers die in het proces van het verwijderen van hun account zitten.

Definities:

§1. Account & Avatar

§1.1 Elke speler mag maar één account hebben. De accountnaam kan alleen in het account veranderd worden via de aanpas optie en het kan alleen aangepast worden naar één van jouw avatarnamen. Het is niet mogelijk een avatar te hernoemen. Daarnaast heeft het Travian support team het recht de naam van een avatar op elk moment te wijzigen als de naam in strijd is met de regels.

§1.2 De accounteigenaar van een account is de persoon wiens e-mailadres is verbonden aan het account en wie volledig verantwoordelijk is voor alle acties gedaan met het account of avatar. Het e-mailadres dat gebruikt is voor registratie moet onder persoonlijke en het exclusieve beheer liggen van de persoon die het account geregistreerd heeft. De persoon die het e-mailadres dat gebruikt is voor registratie beheert, is beschouwd als zijnde de eigenaar van het account ongeacht van welke andere overeenkomsten verder. Als je het verbonden e-mailadres wilt wijzigen, kun je dit doen in de lobby (http://lobby.travian.com/) via de aanpasopties. In geval van gegronde twijfel mogen multihunters ter verificatie vragen naar het e-mailadres van het account. De verandering van het e-mailadres van het account naar een e-mailadres van een andere persoon wordt gezien als overdracht van account eigenaarschap naar die persoon. Het is niet mogelijk goud naar een ander (lobby) account te verplaatsen.

§1.3 Het doorgeven van het accountwachtwoord is niet toegestaan. Als je met een dualavatar wil spelen moet je het account van jouw dual bij jouw avatar toevoegen.

§1.4 Avatars die verbonden zijn via de sitterfunctie mogen niet hetzelfde wachtwoord hebben. Account of avatars die vanaf dezelfde computer bespeeld worden mogen ook niet het zelfde wachtwoord hebben. Travian Games geeft geen enkele compensatie aan accounteigenaren voor de schade gemaakt aan de avatar door een persoon die het wachtwoord van het account heeft ontvangen. Travian Games medewerkers zullen nooit naar jouw wachtwoord vragen.

§1.5 Een inactieve avatar wordt niet eerder dan 7 dagen na de laatste login verwijderd.

§1.6 Het gebruik van afwisselende e-mailadressen is niet toegestaan en kan leiden tot onmiddellijke verwijdering.

§2. Sitterschap en gebruik van zelfde PC

§2.1 Elke accounteigenaar kan één of meer sitters instellen die zijn avatar kunnen bespelen gedurende de tijd dat de accounteigenaar afwezig is. Sitters moeten het toegewezen account bespelen vanuit de beste voordeel van de avatar. Misbruik van deze functie wordt bestraft. Sitters van een avatar kunnen inloggen via de login informatie op hun eigen account.
Travian Games is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door een sitter en er wordt geen compensatie gegeven. De accounteigenaar is volledig verantwoordelijk voor de handelingen van zijn sitters. Wanneer een sitter de Algemene Voorwaarden en Condities van Travian Games overtreedt, zullen zowel zijn eigen account als het sitteraccount bestrafd worden.

§2.2 Spelers die een zelfde PC gebruiken en met elkaars avatars willen spelen, moeten de sitterfunctie gebruiken.

§3. Gebruik van externe applicaties

Travian: Kingdoms moet gespeeld worden via de officiële Travian: Kingdoms app of een ongemodificeerde, conventionele browser. Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 en hoger worden ondersteund, exclusief eventuele alpha en beta-versies. Bovendien ondersteunt Travian: Kingdoms geen mobiele applicaties van derden.

Het gebruik van scripts, bots of apps voor automatische handelingen is niet toegestaan.

Het gebruik van proxyservers of soortgelijke tools om het spel te bespelen zijn niet verboden, maar wordt echter ook niet ondersteund. Als de toegang tot het spel via een proxy of soortgelijke tool geweigerd wordt, zal Travian Games hier verder niks aan doen.

§4. Programma Fouten

Fouten in het spel mogen niet worden gebruikt in het voordeel van een avatar of om andere accounts te benadelen. Misbruik hiervan is strafbaar. Spelers die op een fout stuiten moeten deze onmiddellijk aan onze afdeling support melden.

§5. Geld en ingame valuta transacties

Het verkopen of kopen van accounts, eenheden, dorpen, grondstoffen of enig ander aspect van Travian: Kingdoms voor echt geld is niet toegestaan. Het verkopen van Travian: Kingdoms accounts of  het indirect overzetten (zelfs als een gift) in combinatie met veilingpagina's of andere financiële transacties is niet toegestaan. Iedere poging Travian: Kingdoms te manipuleren of misbruiken ten doel ingame valuta van de ene naar de ander avatar te verplaatsen, is niet toegestaan. Goudtransfer naar een ander (lobby) account is niet mogelijk.

§6. Netiquette

Nederlands is de enige officieel ondersteunde taal.

Spelers moeten altijd op een beleefde manier communiceren.

Ongepast profielen, dorps- en heldnamen mogen zonder waarschuwing vooraf door de multihunters worden aangepast. Allianties met ongepaste namen en/of inhoud in hun profiel, publiek forum en elke ander openbaar gedeelte mogen verwijderd worden.

§7. Straffen

In geval van overtreding van de regels conform de Algemene Voorwaarden zal een avatar gebannen worden en pas weer vrijgegeven worden na bestraffing conform de begane overtreding. Eventuele verliezen ten tijde van de ban, waaronder Plus accounts en Goud zullen niet worden vergoed door Travian: Kingdoms.

Iedere speler wordt gelijk behandeld, ongeacht hun Goud status. Het doelbewust misbruik maken van Travian: Kingdoms's regels en regelsysteem, spelmechanismen of enige andere van Travian: Kingdoms regelgevingsprocedures om voordeel te behalen op anderen of deze te schaden, is ontoelaatbaar.

Een ban/straf mag alleen met de multihunter worden besproken via Travian: Kingdoms Help Center. Er mag een e-mail gestuurd worden naar de community manager als de speler ontevreden is met de beslissing van de mutihunter. Bans, blokkades, of verwijderingen en de gevolgen daarvan mogen niet publiekelijk worden besproken. Elke vorm van informatie over de genomen acties tegen een avatar wordt alleen met de accounteigenaar besproken. Dit betekent dat het Travian Kingdoms team alleen verzoeken kan beantwoorden die direct van het account/avatar verzonden zijn via het Travian: Kingdoms Help Center of via verzoeken verzonden vanaf het bij het account geregistreerde e-mailadres.

Multi-accounts op de speedserver en/of met een populatie lager dan 100 mogen zonder vooropgaaf van reden, ban/waarschuwing worden verwijderd.

§8. Wijzigingen van de regels en correctie clausule

Travian behoudt zich het recht voor de spelregels te allen tijde te mogen aanpassen. Mochten afzonderlijke bepalingen van de regels ineffectieve of nietig blijken te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De community managers trachten ineffectief bepalingen zo snel mogelijk met nieuwe bepalingen te vervangen.