Spēles noteikumi papildina Vispārīgos noteikumus un nosacījumus. Jums vajadzētu pārskatīt arī Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, jo īpaši 11. § sadaļu, ja jūsu konts ir bloķēts vai lai vienkārši apskatītos, kas ir un kas nav atļauts.

Mēģinājums apiet spēles noteikumus tiks uzskatīts par pārkāpumu un attiecīgi sodīts. Nav pieļaujama kūdīšana, manipulēšana, pamudināšana, palīdzība vai slepena sadarbība ar citiem, lai pārkāptu jebkurus “Travian” noteikumus. Visi spēles noteikumi joprojām attiecas uz spēlētājiem, kuri vēlas dzēst savu kontu, un spēlētājiem, kuru konti ir dzēšanas procesā.

Definīcijas

§1. Konts un avatārs

§1.1. Katram spēlētājam drīkst būt tikai viens konts. Konta vārdu var mainīt tikai kontā, izmantojot rediģēšanas iespēju, un to var mainīt tikai uz vienu no jūsu avatāra nosaukumiem. Nav iespējams pārdēvēt avatāru. Turklāt “Travian” atbalsta komandai ir atļauts mainīt avatāra nosaukumu jebkurā laikā, ja šis nosaukums ir pretrunā ar spēles noteikumiem.

§1. 2. Konta īpašnieks ir persona, kuras e-pasta adrese ir saistīta ar kontu un kura ir pilnīgi atbildīga par visām darbībām, kas veiktas ar kontu vai avatāru. Konta reģistrācijā izmantotajai e-pasta adresei ir jābūt tās personas personiskā un ekskluzīvā pārvaldībā, kura ir reģistrējusi kontu. Persona, kurai pieder konta reģistrācijā izmantotā e-pasta adrese, tiek uzskatīta par konta īpašnieku neatkarīgi no jebkādiem citiem līgumiem. Ja vēlaties nomainīt saistīto e-pasta adresi, jūs varat to izdarīt savā kontā (http://lobby.travian.com/), izmantojot rediģēšanas iespēju. Ja rodas pamatotas šaubas, multimedniekiem ir atļauts pajautāt konta e-pasta adresi pārbaudes nolūkā. Konta e-pasta adreses nomaiņa ar citas personas e-pasta adresi tiek uzskatīta par konta īpašumtiesību nodošanu šai personai. Zelta pārskaitīšana uz citu (priekštelpas) kontu nav iespējama.

§1.3. Konta paroles nodošana citai personai nav atļauta. Ja vēlaties izmanto duālu avatāru, jums ir jāpievieno sava duāļa konts savam avatāram.

§1.4. Avatāriem, kas ir saistīti, izmantojot uzrauga funkciju, nedrīkst būt viena un tā pati parole. Kontiem vai avatāriem, kas tiek spēlēti no viena datora, arī nedrīkst būt viena un tā pati parole. “Travian Games” neatlīdzina konta īpašniekam jebkādus zaudējumus, ko avatāram ir radījusi persona, kura ir saņēmusi konta paroli. Neviens “Travian Games” darbinieks nekad nejautās jūsu paroli.

§1.5. Neaktīvs avatārs tiks dzēsts ne agrāk kā 7 dienas pēc pēdējās pieteikšanās sistēmā.

§1.6. Mainīgu e-pasta adrešu lietošana nav atļauta un var izraisīt tūlītēju dzēšanu.

§2. Uzraudzība un viena datora lietošana

§2.1. Katrs konta īpašnieks var noteikt vienu vai vairākus uzraugus, kuri var spēlēt viņa avatāru konta īpašnieka prombūtnes laikā. Piešķirtais avatārs uzraugiem ir jāspēlē atbilstoši šī avatāra interesēm. Šīs funkcijas nepareiza lietošana var tikt sodīta. Avatāra uzraugi var piekļūt avatāram, izmantojot paši sava konta pieteikšanās datus.
“Travian Games” neatbild par kaitējumu, ko ir nodarījis uzraugs, un kompensācija netiks sniegta. Konta īpašnieks ir pilnīgi atbildīgs par jebkuru darbību, ko ir veikuši uzraugi. Ja uzraugs rīkojas, pārkāpjot “Travian Games” Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, tad gan konta/avatāra īpašnieku, gan uzraugu var sodīt.

§2.2. Spēlētāji, kas kopīgi lieto vienu datoru un vēlas spēlēt cits cita avatārus, var to darīt, izmantojot uzrauga funkciju.

§3. Ārēju lietojumprogrammu izmantošana

“Travian:Kingdoms” ir jāspēlē, izmantojot oficiālo “Travian:Kingdoms” lietotni vai nemodificētu, parastu pārlūkprogrammu. Spēle ir saderīga ar “Google Chrome”, “Safari”, “Firefox”, “Opera”, “Internet Explorer 10” un jaunākām versijām, izņemot jebkuras alfa un bēta versijas. Turklāt “Travian:Kingdoms” nav saderīgs ne ar kādām trešo personu mobilo ierīču lietojumprogrammām.

Nav atļauts lietot skriptus, robotus vai lietotnes, lai automatizētu darbības.

Starpniekserveru un tamlīdzīgu rīku lietošana, lai piekļūtu spēlei, nav aizliegta, bet tā arī netiek atbalstīta. Ja piekļuve spēlei ir liegta starpniekservera vai līdzīga rīka IP adresei, “Travian Games” nenovērsīs šo problēmu.

§4. Programmas kļūdas

Spēles kļūdas nedrīkst izmantot avatāra labā vai kaitēšanai citiem kontiem. Kļūdu ļaunprātīga izmantošana ir sodāma. Spēlētājiem, kas saskārušies ar spēles kļūdām, par tām ir nekavējoties jāziņo mūsu atbalsta dienestam.

§5. Naudas un iekšējās spēles valūtas darījumi

Kontu, vienību, ciemu, resursu, pakalpojumu vai jebkuru citu “Travian: Kingdoms” aspektu pārdošana vai pirkšana par īstu naudu nav atļauta. “Travian: Kingdoms” kontu pārdošana vai to netieša nodošana (pat dāvināšana) saistībā ar izsoļu vietnēm vai citiem finanšu darījumiem nav atļauta. Jebkurš mēģinājums manipulēt vai nepareizi izmantot “Travian: Kingdoms” iekšējo spēles izsoļu sistēmu, lai pārvietotu spēles valūtu no viena avatāra uz citu, nav atļauts. Zelta pārvirzīšana uz citu (priekštelpu) kontu nav iespējama.

§6. Tīkla etiķete

Vienīgā oficiāli atbalstītā valoda ir angļu valoda.

Spēlētājiem vienmēr ir jāsazinās pieklājīgi.

Nepiedienīgus profilus, ciemu nosaukumus un varoņu vārdus multimednieki var rediģēt bez brīdinājuma. Alianses ar nepiedienīgiem nosaukumiem un/vai saturu, kas nav to domēna valodā, to profilā, publiskajā forumā un jebkurā citā publiskā vietā var tikt izdzēstas tūlīt pat.

§7. Sodi

Ja tiek pārkāpti Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, avatārs tiek bloķēts/ierobežots un to var atbrīvot tikai ar sodu, kas atbilst notikušajam pārkāpumam. Nekādus zaudējumus bloķēšanas/ierobežošanas laikā, tostarp Plus kontus un zeltu, “Travian: Kingdoms” neatlīdzina.

Pret visiem spēlētājiem ir vienāda attieksme neatkarīgi no viņu zelta statusa. “Travian: Kingdoms” noteikumu regulēšanas sistēmas, spēles sistēmas vai jebkuru citu “Travian: Kingdoms” reglamentējošo procedūru mērķtiecīga nepareiza lietošana kāda labā vai ar nolūku kaitēt citiem nav atļauta.

Bloķēšanu/ierobežošanu var apspriest tikai ar multimedniekiem, izmantojot “Travian: Kingdoms” Palīdzības centru. Ja spēlētājs nav apmierināts ar multimednieka lēmumu, viņš var nosūtīt e-pasta vēstuli kopienas pārvaldniekam. Bloķēšanas, ierobežošanas vai dzēšanas darbības un to sekas netiks apspriestas publiski. Jebkāda veida informācija par darbībām, kas veiktas pret avatāru, tiek sniegta tikai konta īpašniekam. Tas nozīmē, ka “Travian: Kingdoms” komanda var atbildēt tikai uz pieprasījumiem, kas nosūtīti, izmantojot “Travian: Kingdoms” Palīdzības centru tieši no konta/avatāra, vai pieprasījumiem, kas nosūtīti no konta reģistrētās e-pasta adreses.

Multikonti uz ātrā servera un/vai ar populāciju zem 100 var tikt izdzēsti bez bloķēšanas/brīdinājuma.

§8. Noteikumu izmaiņas un labojumu nosacījums

“Travian” patur tiesības mainīt noteikumus jebkurā laikā. Ja atsevišķi noteikumi kļūst neefektīvi vai spēkā neesoši, pārējo noteikumu spēkā esību tas neietekmē. Kopienas pārvaldnieki cenšas pēc iespējas ātrāk aizstāt neefektīvus noteikumus ar jauniem.