Žaidimo taisyklės papildo bendrąsias nuostatas ir sąlygas Be to, jeigu jūsų paskyra uždraudžiama ar norite sužinoti, kas neleidžiama, skaitykite bendrąsias nuostatas ir sąlygas, ypač skirsnį §11.

Mėginimas apeiti žaidimo taisykles laikomas pažeidimu ir už tai atitinkamai baudžiama. Neleistina kurstyti, manipuliuoti, skatinti, padėti arba susimokyti su kitais siekiant pažeisti kurią nors „Travian“ taisyklę. Visos žaidimo taisyklės vis dar galioja žaidėjams, norintiems šalinti savo paskyras, arba žaidėjams, kurie pradėjo paskyros šalinimo procesą.

Apibrėžimai:

§1. Paskyra ir avataras

§1.1 Kiekvienas žaidėjas gali turėti tik po vieną paskyrą. Paskyros pavadinimą galima pakeisti tik paskyroje su taisos funkcija ir jį galima pakeisti tik vienu iš jūsų avatarų pavadinimų. Keisti avataro pavadinimo negalima. Be to, „Travian“ pagalbos komanda gali bet kada pakeisti avataro pavadinimą, jeigu pavadinimas pažeidžia taisykles.

§1.2 Paskyros savininkas yra asmuo, kurio el. pašto adresas susietas su paskyra ir kuris yra visiškai atsakingas už visus paskyroje arba avataro atliekamus veiksmus. Paskyroje registruojamas el. pašto adresas turi būti asmeniškai ir išimtinai valdomas to asmens, kuris registravo paskyrą. Asmuo, kuriam priklauso el. pašto adresas, naudotas registruojant paskyrą, laikomas paskyros savininku neatsižvelgiant į jokias sutartis. Jeigu norite pakeisti susietą el. pašto adresą, galite tai padaryti savo paskyroje pasirinkę (http://lobby.travian.com/) redagavimo parinktį. Kilus pagrįstų abejonių, daugiaveidžių medžiotojai patikrinimo tikslams gali paprašyti el. pašto adreso. Jeigu paskyros el. pašto adresą norima pakeisti kito asmens el. pašto adresu, laikoma, kad paskyros nuosavybės teisė perduodama tam kitam asmeniui. Perduoti aukso kitai (lobby) paskyrai neįmanoma.

§1.3 negalima atskleisti paskyros slaptažodžio. Jeigu norite naudoti dvigubą avatarą, jūsų avatarui reikia pridėti dublerio paskyrą.

§1.4 Avatarai, susieti naudojant pavaduotojo funkciją, gali tokio paties slaptažodžio neturėti. Be to, to paties slaptažodžio gali neturėti paskyros arba avatarai, kuriais žaidžiama iš to peties kompiuterio. „Travian Games“ paskyros savininkui nekompensuoja avatarui padarytos žalos, kuri atsirado dėl asmens, gavusio paskyros slaptažodį. Joks „Travian Games“ personalo narys niekada neklaus jūsų slaptažodžio.

§1.5 Neaktyvus avataras pašalinamas ne anksčiau negu 7 dienos po paskutinio prisijungimo dienos.

§1.6 Negalima kaitalioti el. pašto adresų; dėl to gali būti nedelsiant šalinama.

§2. Pavadavimas ir to paties kompiuterio naudojimas

§2.1 Kiekvienas paskyros savininkas gali priskirti vieną arba daugiau pavaduotojų, galinčių žaisti jų avataru, kai nėra paskyros savininko. Pavaduotojai privalo žaisti priskirtu avataru siekdami geriausios naudos avatarui. Už netinkamą šios funkcijos naudojimą gali būti baudžiama. Avataro pavaduotojai gali jungtis į avatarą naudodamiesi savo turimos paskyros prisijungimo informacija.
„Travian Games“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl pavaduotojo veiksmų, ir neteikia kompensacijos. Paskyros savininkas visiškai atsako už visus pavaduotojo atliekamus veiksmus. Jeigu pavaduotojas veikia pažeisdamas „Travian Games“ bendrąsias nuostatas ir sąlygas, gali būti nubausti abu – ir paskyros / avataro savininkas, ir paskyros pavaduotojas.

§2.2 Vienu kompiuteriu besinaudojantys žaidėjai, norintys žaisti vienas kito avatarais, gali tai daryti naudodamiesi pavaduotojo funkcija.

§3. Išorinių programų naudojimas

„Travian: Kingdoms“ turi būti žaidžiamas naudojant oficialią „Travian: Kingdoms“ programą arba nemodifikuotą, standartinę naršyklę. Tinka „Google Chrome“, „Safari“, „Firefox“, „Opera“, „Internet Explorer“ 10 ir tolesnės versijos, išskyrus bet kokias alfa ir beta versijas. Be to, „Travian: Kingdoms“ neatpažįsta jokios trečiosios šalies mobiliosios programos.

Negalima naudotis scenarijais, parazitinėmis arba kitomis programomis veiksmams automatizuoti.

Įgaliotųjų serverių ir panašių priemonių naudojimas prieigai prie žaidimo nedraudžiamas, bet ir nėra prižiūrimas. Jeigu prieiga prie žaidimo uždraudžiama įgaliotojo serverio arba panašios priemonės IP adresui, „Travian Games“ problemos neatitaisys.

§4. Programos klaidos

Klaidų žaidime negalima naudoti avataro naudai arba siekiant pakenkti kitoms paskyroms. Už piktnaudžiavimą bet kokiomis klaidomis baudžiama. Žaidėjai, žaidime pastebėję klaidų, privalo nedelsdami apie tai pranešti mūsų pagalbos centrui.

§5. Pinigų ir žaidimo valiutos pervedimai

Negalima parduoti arba pirkti paskyrų, karinių vienetų, gyvenviečių, išteklių, paslaugų ir jokių kitų su „Travian: Kingdoms“ susijusių dalykų už tikrus pinigus. Negalima parduoti „Travian: Kingdoms“ paskyrų arba netiesiogiai jų perleisti (net dovanoti) naudojant aukcionų puslapius arba atliekant kitas finansines operacijas. Negalima niekaip mėginti manipuliuoti arba netinkamai naudoti „Travian: Kingdoms“ aukciono sistemos siekiant perleisti žaidimo valiutą iš vieno avataro kitam. Perduoti auksinių kitai (lobby) paskyrai neįmanoma.

§6. Tinklo etiketas

Anglų kalba yra vienintelė oficiali palaikoma kalba.

Žaidėjai privalo visada mandagiai bendrauti.

Netinkamus profilius, gyvenviečių pavadinimus ir karžygių vardus daugiaveidžių medžiotojai gali taisyti be perspėjimo. Aljansai su netinkamais pavadinimais ir (arba) turiniu ne srities kalba gali būti iš profilio, viešo forumo ir kitos viešos vietos šalinami.

§7. Bausmės

Pažeidęs taisykles arba bendrąsias nuostatas ir sąlygas, avataras gali būti nubaustas / užblokuotas ir išlaisvintas tik atlikęs bausmę, priklausomai nuo padaryto pažeidimo. Jokios žalos, atsiradusios per bausmės / blokavimo laiką, įskaitant Pliuso paskyras ir auksinius, „Travian: Kingdoms“ nekompensuoja.

Visi žaidėjai yra lygūs, nepriklausomai nuo turimų auksinių skaičiaus. Negalima tikslingai piktnaudžiauti „Travian: Kingdoms“ taisyklių reguliavimo sistema, žaidimo mechanizmais ir jokiomis kitomis „Travian: Kingdoms“ reguliuojamosiomis procedūromis siekiant kieno nors naudos arba kam nors pakenkti.

Baudas / blokavimą galima aptarti su daugiaveidžių medžiotojais tik „Travian: Kingdoms“ pagalbos centre. Jeigu žaidėjai nėra patenkinti daugiaveidžių medžiotojo sprendimu, gali nusiųsti el. laišką bendruomenės vadovui. Bausmės, blokavimas arba šalinimas ir jų pasekmės viešai neaptariamos. Bet kokia informacija, susijusi su veiksmais, kurių buvo imtasi avataro atžvilgiu, suteikiama tik paskyros savininkui. Tai reiškia, kad „Travian: Kingdoms“ komanda gali atsakyti į užklausas, tiesiogiai išsiųstas iš „Travian: Kingdoms“ pagalbos centre iš paskyros / avataro, arba užklausas, išsiųstas iš paskyroje registruoto el. pašto adreso.

Keletas paskyrų sparčiajame serveryje ir (arba) paskyros su mažiau negu 100 gyventojų gali būti šalinamos be baudimo / įspėjimo.

§8. Taisyklių pakeitimai ir pataisų skirsnis

TRAVIAN pasilieka teisę taisykles bet kada keisti. Jei nustotų galioti kai kurios taisyklių nuostatos, kitų taisyklių tai nepaveiktų. Bendruomenių vadovai stengiasi kuo greičiau negaliojančias nuostatas pakeisti naujomis.