A játékszabályok a Feltételek részét képezik. Ha fiókodat kitiltották, vagy szeretnéd megtudni, mit szabad és mit nem, nézd meg a Feltételeket is, különösen a 11. szakaszt.

A játékszabályok megsértésének kísérletét szabályszegésnek tekintjük, és ennek megfelelően büntetjük. Mások ösztönzése, manipulálása, biztatása, segítése vagy a másokkal való összejátszás a Travian szabályainak megsértésére nem megengedett. A fiók törlését kérő, illetve a fióktörlési eljárás alatt álló játékosokra is vonatkozik az összes játékszabály.

Meghatározások:

§1. Fiók és avatár

§1.1 Minden játékos csak egy fiókkal rendelkezhet. A fiók neve csak a fiókban változtatható meg a Szerkesztés opció segítségével, és csak az egyik avatárod nevére módosítható. Az avatár átnevezése nem lehetséges. Továbbá a Travian támogatói csapata bármikor módosíthatja az avatár nevét, ha az a szabályokba ütközik.

§1.2 Egy fiók tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail címe hozzá van kapcsolva a fiókhoz, és aki teljes mértékben felelős a fiók vagy az avatár műveleteiért. A fiók regisztrálásához használt e-mail címnek a fiókot regisztráló személy személyes és kizárólagos ellenőrzése alatt kell lennie. A fiók regisztrálásához használt e-mail cím tulajdonosát tekintjük a fiók tulajdonosának, függetlenül minden más megállapodástól. Ha szeretnéd módosítani a kapcsolt e-mail címet, megteheted a fiókodban (http://lobby.travian.com/) a Szerkesztés opcióval. Indokolt gyanú esetén a multivadászok ellenőrzési célból elkérhetik a fiók e-mail címét. A fiók e-mail címének egy másik személy e-mail címére történő módosítása esetén úgy tekintjük, hogy a fiók tulajdonjogát átadod annak a személynek. Az arany átadása másik (előcsarnok) fiókra nem lehetséges.

§1.3 A fiók jelszavának átadása nem engedélyezett. Ha közösen használt avatárt szeretnél, hozzá kell adnod a társjátékos fiókját a te avatárodhoz.

§1.4 A helyettes funkcióval összekapcsolt avatárok nem használhatják ugyanazt a jelszót. Az ugyanarról a számítógépről játszott fiókok és avatárok szintén ne használják ugyanazt a jelszót. A Travian Games nem kártalanítja a fiók tulajdonosát, ha az avatárt bármilyen kár érte egy olyan személy által, aki megkapta a fiók jelszavát. A Travian Games egyetlen munkatársa sem fogja elkérni a jelszavadat.

§1.5 Inaktív avatárt nem törlünk az utolsó belépést követő 7 napon belül.

§1.6 Váltakozó e-mail címek használata nem engedélyezett, és azonnali törléssel járhat.

§2. Helyettesítés és ugyanazon számítógép használata

§2.1 Minden fióktulajdonos egy vagy több helyettesítőt jelölhet ki, akik játszhatnak a tulajdonos avatárjával, amikor az nincs jelen. A helyettesítőknek a hozzájuk rendelt avatárral az avatár érdekei szerint kell játszaniuk. A funkcióval való visszaélés büntethető. Az avatár helyettesítői az avatárba a saját fiókadataikkal jelentkezhetnek be.
A Travian Games nem felelős a helyettesítő okozta károkért, és ezekért nem ad ellentételezést. A fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a helyettesítők mindennemű műveleteiért. Ha egy helyettesítő megsérti a Travian Games Feltételeit, a fiók/avatár tulajdonosa, valamint a helyettesítő is büntethető.

§2.2 Egy számítógépet közösen használó játékosok, akik egymás avatárjával szeretnének játszani, megtehetik ezt a helyettesítő funkció használatával.

§3. Külső alkalmazások használata

A Travian: Kingdoms játékot a hivatalos Travian: Kingdoms alkalmazással, módosítatlan, hagyományos böngészővel kell játszani. A Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 és újabb verzióik mind támogatottak, kivéve az alfa és béta verziókat. Továbbá a Travian: Kingdoms nem támogatja a harmadik féltől származó mobilalkalmazásokat.

A műveletek automatizálására parancssorok, robotok és alkalmazások használata nem engedélyezett.

A játék eléréséhez proxy kiszolgálók és hasonló eszközök használata nem tiltott, de nem is támogatott. Ha a játékhoz való hozzáférés nem lehetséges egy proxy vagy hasonló eszköz IP-címe miatt, a Travian Games nem javítja ki ezt a problémát.

§4. Programhibák

A játékban levő hibák nem használhatók ki az avatár előnyére vagy más fiókok hátrányára. Bármilyen hiba kihasználása büntethető. A játékhibát találó játékosoknak azonnal jelezniük kell ezt a támogatásnak.

§5. Pénz és játékbeli pénz átruházása

Fiókok, egységek, falvak, nyersanyagok, szolgáltatások és a Travian: Kingdoms más részeinek valódi pénzért történő értékesítése és megvásárlása nem engedélyezett. A Travian: Kingdoms fiókok értékesítése vagy közvetett átruházása (akár ajándékként) aukciós oldalakon vagy más pénzügyi tranzakcióval nem engedélyezett. A Travian: Kingdoms játékbeli árverési rendszerének manipulációja, az azzal való visszaélés vagy ennek kísérlete annak érdekében, hogy játékbeli pénzt adjon át egyik avatár a másiknak, nem engedélyezett. Az arany átvitele másik (előcsarnokbeli) fiókra nem lehetséges.

§6. Netikett

Egyedül az angol a hivatalosan támogatott nyelv.

A játékosoknak mindig udvariasan kell kommunikálniuk.

A nem helyénvaló profil-, falu- és hősneveket a multivadászok figyelmeztetés nélkül szerkeszthetik. A nem helyénvaló névvel rendelkező klánok és/vagy nem a tartományuk nyelvén megjelenő tartalom a profiljukban, nyilvános fórumban és más nyilvános helyen azonnal törölhetők.

§7. Büntetések

A szabályok vagy a Feltételek megsértése esetén az avatárt kitilthatjuk/felfüggeszthetjük, és lehetséges, hogy csak a szabálysértésnek megfelelő mértékű büntetés ellenében oldjuk fel azt. A kitiltás/felfüggesztés során elszenvedett veszteségeket, beleértve a Plus fiókokat és az aranyat, nem pótolja a Travian: Kingdoms.

Minden játékost egyenlően kezelünk, függetlenül az aranyuk mennyiségétől. A Travian: Kingdoms szabályrendszerének, játékmechanikájának vagy a Travian: Kingdoms szabályozó eljárásainak szándékosan rossz célra, saját előny vagy mások károsítása céljából történő felhasználása tilos.

A kitiltás/felfüggesztés csak a multivadászokkal vitatható meg a Travian: Kingdoms Súgóközpontján keresztül. E-mail küldhető a közösségi vezetőnek, ha egy játékos nem elégedett a multivadász döntésével. A kitiltásokat, felfüggesztéseket és törléseket, valamint ezek következményeit nem vitatjuk meg nyilvánosan. Az avatárral szemben foganatosított eljárásokról csak a fiók tulajdonosának adunk bárminemű információt. Ez azt jelenti, hogy a Travian: Kingdoms csapata csak a Travian Kingdoms Súgóközpontján keresztül, a fiókból/avatárból küldött, vagy a fiókhoz regisztrált e-mail címről írt megkeresésekre tud válaszolni.

A gyors kiszolgálón levő multifiókokat és/vagy a 100-nál kisebb népességű fiókokat felfüggesztés/figyelmeztetés nélkül törölhetjük.

§8. Szabályváltozások és -javítások cikkelye

A TRAVIAN fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat bármikor módosítsa. Egy szabály egyedi rendelkezéseinek hatályon kívül kerülése vagy semmissé válása esetén a megmaradó rendelkezések érvényessége változatlan. A közösségi vezetők megpróbálják a hatályon kívül kerülő rendelkezéseket a lehető leggyorsabban új rendelkezésekre cserélni.