Mängureeglid kehtivad lisaks üldtingimustele ja mõistetele. Konto keelustamise korral või kontrollimaks, mis lubatud ja mis mitte, peaksite lugema ka üldtingimuste § 11.

Katseid mängureeglitest mööda hiilida käsitletakse mängureeglite rikkumisena ja seda karistatakse vastavalt. Õhutamine, manipuleerimine, julgustamne, assisteerimine või salaseptisemine teistega, et rikkuda ükskõik millist Traviani reeglit on lubamatu. Kõik mängureeglid kehtivad ka mängijatele, kes tahavad oma kontot kustutada või kes on juba oma konto kustumisele pannud.

Selgitused:

§1. Konto & avatar

§1.1 Igal mängijal võib olla ainult üks konto. Konto nime saad muuta konto seadete alt ning seda saad muuta ka samaks, mis avatari nimigi. Avatari nime ei ole võimalik muuta. Lisaks võib Traviani meeskond muuta avatari nime igal ajal, kui see on vastuolus mängureeglitega.

§1.2 Konto omanik on mängija, kelle meiliaadress on seotud kontoga ning kes vastutab täielikult kõikide tegevuste eest kontol või avataril.  Meiliaadress, mida kasutati registreerimisel, peab olema isikliku kontrolli all ning ainukontrolli all inimese poolt, kes konto registreeris. See, kelle meiliaadressi kasutati konto registreerimiseks, on konto omanik, hoolimata isiklikest või liidu kokkulepetest. Kui sa soovid meiliaadressi vahetada, siis sa saad seda teha oma kontol (http://lobby.travian.com/), kasutades "muuda" võimalust. Põhjendatud kahtluse korral võivad multihunterid küsida kinnitust meilitsi, et veenduda kontol mängiva isiku õigsuses. Meiliaadressi vahetust teise inimese meiliaadressi vastu loetakse konto omanikuõiguse üleandmiseks teisele inimesele. Kulla kandmine teisele kontole (lobbyle) ei ole võimalik.

§1.3 Salasõna avaldamine teistele ei ole lubatud. Kui sa soovid kasutada dual avatari, siis sa pead selle konto lisama oma avatari dualiks.

§1.4 Avataridel, mis on ühenduses asendusfunktsiooniga, ei tohi olla sama salasõna. Avataridel, mis mängivad samast arvutist, ei tohi olla samuti sama salasõna. Travian Games ei kompenseeri konto omanikule kahju, mis on tehtud avatarile inimese poolt, kes on saanud antud konto salasõna. Ükski Travian Gamesi meeskonna liige ei küsi teilt teie salasõna.

§1.5 Mitteaktiivsed kontod kustutatakse kõige varem 7 päeva pärast viimast sisselogimist

§1.6 Ajutise meiliaadressi kasutamine ei ole lubatud ning võib viia kohese kustutamiseni.

§2. Asendamine ja sama arvuti kasutus

§2.1 Igal konto omanikul on õigus määrata endale üks või enam asendajaid, kes mängivad avataril omaniku äraolekul. Asendajad peavad mängima avataril selle avatari huvides. Kui nad kasutavad asenduskontot omaenda või kellegi teise kontode huvides, on see karistatav. Avatari asendaja saab sisse logida avatarile kasutades oma enda andmeid.
Travian Games ei vastuta asendaja poolt tehtud kahju eest ja kompensatsiooni ei jagata. Konto omanik vastutab täiel määral oma asendaja tegevuse eest. Kui asendajad ei pea kinni Traviani Gamesi reeglitest ja üldtingimustest, vastutavad selle eest konto omanik ja asendajad ühiselt ning karistada võib kõiki osapooli.

§2.2 Kui kaks mängijat kasutavad sama arvutit ja soovivad logida sisse teineteise avataridele, peavad nad kasutama asendusfunktsiooni.

§3 Välise abi kasutamine

Travian: Kingdomsi peab mängima ametliku Travian:Kingdomsi rakendusega või kohandamata ja tavapärase veebilehitsejaga. Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 ja kõrgem on toetatud, välja arvatud kõik alpha ja beta versioonid. Lisaks ei toeta Travian: Kingdoms ühegi kolmanda osapoole mobiilirakendust.

Ei ole lubatud kasutada skripte, botte ja rakendusi, mis tegutsevad automaatselt.

Proxy serverite ja sarnaste töövahendite kasutamine mängus ei ole keelatud, aga see ei ole ka toetatud. Kui mängu ligipääs proxy või sarnase tööpõhimõttega IP-aadressiga on keelatud, siis Travian Games ei paranda seda olukorda.

§4. Programmivead

Mänguvigu ei tohi ära kasutada avatari huvides või teiste kontode kahjustamiseks. Vigade ärakasutamine on karistatav. Mänguviga märganud mängijad peavad nendest kohe toele teatama.

§5 Rahalised mängusisesed tehingud

Keelatud on igasugune  müügi- ja ostutegevus päris raha eest seoses kontode, sõdurite,  külade, ressursside, teenuste ja kõigi muude Travian: Kingdomsi tahkudega. Keelatud on Travian: Kingdomsi kontosid müüa ja kaudselt edasi anda (kas või  kingitusena), kui selleks kasutatakse oksjonilehti või rahalisi tehinguid. Keelatud on kõik katsed ära kasutada või manipuleerida Travian: Kingdomsi mängusisest oksjonisüsteemi eesmärgil kantida mängusisest valuutat ühelt avatarilt teisele. Kulla ülekandmine teisele (Lobby) kontole ei ole võimalik.

§6. Netikett

Eesti keel on ainus ametlikult toetatud keel.

Mängijad peavad suhtlema üksteisega viisakas toonis.

Multihunteritel on õigus eelneva hoiatuseta muuta kohatuid profiile ja külanimesid. Liidud, millel on ebasobivad nimed ja/või sisu, mis ei ole domeenikeeles nende profiilis, avalikus foorumis või mistahes muus avalikus alas, võib koheselt kustutada.

§7. Karistused

Kui mängureegleid või üldisi mõisted ja tingimusi on rikutud, eemaldatakse avatar mängust ning vabastatakse ainult koos karistusega, mis on vastavuses rikkumisega. Travian: Kingdoms ei asenda keelustamise ajal kaotatud kulda ja/või Plus kontot.

Kõiki mängijaid koheldakse võrselt, olenemata nende kullakasutusest. Travian: Kindomsi reeglite, mängu mehanika või misiganes muu Travian: Kingdomi protseduuri kasutamine omakasu eesmärgil või teistele liiga tegemiseks on keelatud.

Mängust eemaldamist võib ainult arutada multihunteriga läbi Travian: Kingdomsi Help Centeri. Community Managerile võib saata meili, kui mängija ei ole rahul multihunteri otsusega. Eemaldamisi, kustutamisi ja muid tagajärgi ei tohi avalikult arutada. Kõike avatariga seonduvat arutatakse ainult konto omanikuga. See tähendab seda, et Travian: Kingdomsi meeskond saab vastata ainult päringutele, mis on saadetud Travian: Kingdomsi Help Centeri kaudu, otse läbi konto/avatari või meilitsi, millega on konto registeeritud.

Speed-serveri multikontod, mille populatsioon on alla 100, võib kustutada nende leidmisel silmapilkselt ja ilma eelneva hoiatuseta ja keelustamiseta.

§8. Mängureeglite muutmine ja paranduste klausel

TRAVIAN jätab endale õiguse muuta reegleid igal ajal. Kui käesoleva reeglistiku mingi juhis ei ole rakendatav, siis see puudutab vaid seda üht juhist. Community Manager kohustub asendama ebaefektiivsed juhised nii kiiresti kui võimalik.