Spillereglerne er et tillæg til de generelle vilkår og betingelser. Du bør også læse de generelle vilkår og betingelser, særligt sektion §11 hvis din konto er spærret, eller for at se hvad der er og ikke er tilladt.

Forsøg på at omgå spillereglerne, vil blive anset som en overtrædelse og straffet som sådan. At tilskynde, manipulere, opfordre, hjælpe eller i fællesskab med andre at bryde Travians regler er ikke tilladt. Alle spilleregler gælder stadig for spillere som ønsker at slette deres konto, eller spillere som er i færd med at slette deres konto.

Definitioner:

§1. Konto & avatar

§1.1 Hver spiller må kun have én konto. Kontonavnet kan kun ændres på kontoen via funktionen rediger, og det kan kun ændres til et af dine avatarnavne. Det er ikke muligt at omdøbe en avatar. Derudover har Travians support-team tilladelse til at ændre et avatarnavn når som helst, hvis navnet er i strid med spillereglerne.

§1.2 Ejeren af en konto er den person hvis e-mailadresse der er tilknyttet kontoen, og som er fuldt ansvarlig for alle handlinger på kontoen eller avataren. E-mailadressen brugt ved tilmelding af kontoen, skal være under personlig og eksklusiv kontrol af personen som tilmeldte kontoen. Personen der ejer e-mailadressen brugt til at tilmelde kontoen, regnes for at være ejer af kontoen, uanset andre aftaler. Hvis du ønsker at ændre den tilknyttede e-mailadresse, kan du gør det i din konto (http://lobby.travian.com/) via funktionen rediger. I tilfælde af rimelig tvivl kan Multihunters spørge til kontoens e-mailadresse for verificering. Et skifte af kontoens e-mailadresse til en anden persons e-mailadresse anses som en overførsel af kontoens ejerskab til denne person. Det er ikke muligt, at overføre guld fra en (lobby) konto til en anden.

§1.3 Det er ikke tilladt at videregive kontoens adgangskode. Hvis du vil bruger en dual-avatar, skal du først tilføje din duals konto til din avatar.

§1.4 Avatarer som er forbundet via sitterfunktionen, må ikke have samme adgangskode. Konti og avatarer der spilles fra samme computer, må heller ikke have samme adgangskode. Travian Games kompenserer ikke en kontoejer for skader påført til avataren, af en person der har modtaget adgangskoden til kontoen. Ansatte ved Travian Games vil aldrig spørge om din adgangskode.

§1.5 En inaktiv avatar slettes tidligst 7 dage efter det seneste login.

§1.6 Brug af midlertidige e-mailadresser er ikke tilladt, og kan medføre øjeblikkelig sletning.

§2. Sitning og brug af samme computer

§2.1 Hver kontoejer kan indsætte en eller flere sittere, som kan spille deres avatar under kontoejerens fravær. Sittere skal spille den tildelte avatar i henhold til avatarens bedste interesse. Misbrug af denne funktion kan straffes. Sittere for en avatar kan logge ind på avataren med login-informationerne fra deres egen konto.
Travian Games er ikke ansvarlige for skader påført af en sitter, og der ydes ingen kompensation. Kontoejeren er fuldt ud ansvarlig for alle handlinger foretaget af sittere. Hvis en sitter optræder i strid med Travian Games' generelle vilkår og betingelser, kan både konto-/avatarejeren såvel som sitteren blive straffet.

§2.2 Spiller der deler computer og som ønsker at spille hinandens avatarer, skal gøre dette via sitterfunktionen.

§3. Brug af eksterne programmer

Travian: Kingdoms skal spilles via den officielle Travian: Kingdoms app eller en umodificeret, almindelig browser. Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 og højere er alle understøttet med undtagelse af alfa- og betaversioner. Derudover yder Travian: Kingdoms ikke support på mobilapps fra tredjeparter.

Brug af scripts, bots eller apps der automatiserer handlinger er ikke tilladt.

Brug af proxyservere og lignende værktøjer til at få adgang til spillet er ikke imod reglerne, men er heller ikke understøttet. Hvis adgang til spillet nægtes for en proxy eller lignende værktøjs IP-adresse, vil Travian Games ikke løse problemet.

§4. Programfejl

Fejl i spillet må ikke bruges til avatarens fordel, eller til at skade andre konti. Misbrug af enhver fejl kan straffes. Spillere der oplever fejl i spillet, skal straks anmelde dem til vores support.

§5. Penge og in-game-valutatransaktioner

Salg eller køb af konti, enheder, landsbyer, råstoffer, tjenester eller andre dele af Travian: Kingdoms for rigtige penge, er ikke tilladt. At sælge Travian: Kingdoms-konti eller inddirekte overføre dem (også som gave) i kombination med auktionssider eller andre finansielle transaktioner, er ikke tilladt. Alle forsøg på at manipulere eller misbruge in-game-auktionssystemet i Travian: Kingdoms for at flytte spilvaluta fra en avatar til en anden, er ikke tilladt. Overførsel af guld til en anden lobby-konto er ikke muligt.

§6. Netiquette

Dansk, engelsk, norsk og svensk er de eneste officielt understøttede sprog.

Spillere skal altid kommunikere i en høflig tone.

Upassende profiler, landsbynavne og heltenavne kan redigeres af Multihunter uden varsel. Alliancer med upassende navne, og/eller indhold i deres profil, offentlige forum eller andre offentlige områder, som er på et sprog der ikke er tilladt på domænet, kan blive slettet uden varsel.

§7. Straf

I tilfælde af et brud på reglerne eller de generelle vilkår og betingelser, vil en avatar blive spærret/udelukket og kan kun frigives med en straf i henhold til det skete regelbrud. Alle tab under spærringsperioden, herunder Pluskonto og guld vil ikke blive erstattet af Travian: Kingdoms.

Alle spilleres behandles ens, uanset deres guldforbrug. Bevidst at misbruge Travian: Kingdoms regelhåndhævelse, spilmekanik eller andre af Travian: Kingdoms regulative fremgangsmåder til ens egen fordel, eller for at skade andre, er ikke tilladt.

En spærring/udelukkelse kan kun drøftes med Multihunter via Travian: Kingdoms' hjælpecenter. En e-mail kan sendes til spillets community manager, hvis en spiller er utilfreds med Multihunters afgørelse. Spærringer, udelukkelser eller sletninger og deres konsekvenser, må ikke diskuteres offentligt. Alle informationer om foranstaltninger mod en avatar må kun gives til kontoejeren. Det betyder at Travian: Kingdoms teamet kun kan besvare henvendelser via Travian: Kingdoms hjælpecenteret direkte fra kontoen/avataren, eller henvendelser sendt fra den e-mailadresse der er tilknyttet kontoen.

Multikonti på speedservere og/eller med et indbyggertal lavere end 100 kan slettes uden forudgående spærring/advarsel.

§8. Klausul vedr. ændring af regler

TRAVIAN forbeholder sig retten til at ændre reglerne til hver en tid. Hvis dele af regelsættet skulle blive ineffektivt eller bortfalde, vil gyldigheden af det resterende regelsæt ikke være påvirket. Spillets community manager bestræber sig på at erstatte ineffektive regler med nye, så hurtigt det er muligt.