Pravila igre upotpunjavaju Opće uslove i odredbe. Takođe biste trebali konsultovati Opće uslove i odredbe, posebno Odjeljak §11, ukoliko je Vaš račun blokiran ili jednostavno da biste vidjeli šta jeste, a šta nije dozvoljeno.

Pokušaj da zaobiđete pravila igre tretiraće se kao prekršaj, te će tako biti i kažnjen. Podsticanje, manipuliranje, ohrabrivanje, pomoć ili udruživanje sa drugima kako biste prekršili bilo koje pravilo Traviana nije dozvoljeno. Sva pravila igre se i dalje primjenjuju na igrače koji žele obrisati svoj račun ili na one koji trenutno brišu svoj račun.

Definicije:

§1. Račun i avatar

§1.1 Svaki igrač smije imati samo jedan račun. Naziv računa može se promijeniti samo u računu putem opcije uređivanja i može se promijeniti samo u jedan od naziva Vašeg avatara. Nije moguće promijeniti naziv avatara. Takođe, Travian tim za podršku u bilo kojem trenutku smije promijeniti naziv avatara ako taj naziv krši pravila.

§1.2 Vlasnik računa osoba je čija je adresa e-pošte povezana sa računom i koja je u potpunosti odgovorna za sve radnje tog računa ili avatara. Adresa e-pošte koja je upotrijebljena za registraciju računa mora biti pod isključivom ličnom kontrolom osobe koja je registrirala račun. Vlasnik adrese e-pošte pomoću koje je registriran račun smatra se vlasnikom računa, neovisno o ostalim dogovorima. Ako želite promijeniti adresu e-pošte povezanu sa ovim računom, to možete učiniti u Vašem računu - predvorju (http://lobby.travian.com/) putem opcije uređivanja. U slučaju opravdane sumnje, lovci na višestruke račune smiju zatražiti adresu e-pošte računa u svrhu provjere. Promjena adrese e-pošte računa u adresu e-pošte druge osobe smatra se prebacivanjem vlasništva računa na tu osobu. Prenos zlata na drugi račun (predvorje) nije moguć.

§1.3 Prosljeđivanje lozinke za račun nije dozvoljeno. Ako želite upotrebljavati dvostruki avatar, morate dodati račun svog duala svom avataru.

§1.4 Avatari koji su povezani putem funkcije sitera ne moraju imati istu lozinku. Računi ili avatari koji se upotrebljavaju sa istog računara takođe ne moraju imati istu lozinku. Travian Games ne odgovara vlasniku računa za štetu koju je avataru učinila osoba koja je dobila lozinku za račun. Osoblje kompanije Travian Games nikada Vas neće pitati za Vašu lozinku.

§1.5 Neaktivan avatar izbrisat će se najranije 7 dana nakon zadnje prijave.

§1.6 Upotreba naizmjeničnih adresa e-pošte nije dopuštena i može rezultirati trenutačnim brisanjem.

§2. Sitting i upotreba istog računara

§2.1 Svaki vlasnik računa može dodijeliti jednog ili više sitera koji mogu koristiti avatar dok je vlasnik računa odsutan. Siter mora koristiti avatar u najboljem interesu avatara. Zloupotreba ove funkcije može biti kažnjiva. Siteri avatara mogu se prijaviti u avatar pomoću podataka za prijavu sa vlastitog računa. Kompanija Travian Games ne odgovara za štetu koju prouzrokuje siter i ne pruža naknadu. Vlasnik računa u potpunosti je odgovoran za radnje sitera. Ako rezervni igrač prekrši opće odredbe i uslove kompanije Travian, mogu se kazniti i vlasnik računa/avatara, kao i njegov siter.

§2.2 Igrači koji dijele računar i žele se koristiti avatarom drugog igrača, mogu to učiniti pomoću funkcije sitera.

§3. Upotreba vanjskih aplikacija

Igra Travian: Kingdoms se mora igrati uz pomoć službene aplikacije Travian: Kingdoms ili uz pomoć nepromijenjenog, konvencionalnog preglednika. Podržani su preglednici Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer 10 i viši, osim alfa i beta verzija. Takođe, igra Travian: Kingdoms ne podržava mobilnu aplikaciju trećih strana.

Korištenje skripti, botova ili aplikacija za automatizirane aktivnosti nije dozvoljeno.

Korištenje proxy servera i sličnih alata za pristup igri nije zabranjeno, ali takođe nije ni podržano. Ako je pristup igri odbijen za proxy ili IP adresu sličnog alata, kompanija Travian Games neće otklanjati problem.

§4. Programske greške

Greške u igri se ne smiju upotrebljavati u korist avatara ili za ugrožavanje ostalih računa. Zloupotreba grešaka je kažnjiva. Igrači koji primijete greške moraju ih odmah prijaviti našoj podršci.

§5. Novac i valutne transakcije unutar igre

Prodaja i kupovina računa, jedinica sela, resursa, usluga ili bilo kojih drugih aspekata igre Travian: Kingdoms za stvarni novac nisu dopuštene. Prodaja računa igre Travian: Kingdoms ili indirektni prenos (čak i kao poklon) u kombinaciji sa aukcijskim stranicama ili drugim finansijskim prenosima nije dopušteno. Bilo kakav pokušaj manipulisanja ili zloupotrebe sistema aukcije ugrađene u igru Travian: Kingdoms kako bi se pokrenula valuta igre od jednog avatara do drugog, nije dopušten. Prenos zlata na drugi (predvorje) račun nije moguć.

§6. Bonton

Engleski je jedini službeno podržani jezik.

Igrači moraju uvijek komunicirati na pristojan način.

Neprikladne profile, nazive sela i imena junaka lovci na višestruke račune mogu urediti bez upozorenja. Savezi neprikladnih naziva i/ili sadržaja koji nije na jeziku domene u profilu, javnom forumu ili ostalim javnim mjestima mogu biti izbrisani čim budu primijećeni.

§7. Kazne

U slučaju kršenja opštih uslova i odredbi, avatar će biti blokiran/suspendovan i to se može poništiti samo sa kaznom u skladu sa prekršajem koji se dogodio. Svi gubici koji se dogode tokom tog vremena, uključujući i plus račune i zlato neće biti zamijenjeni od strane osoblja igre Travian: Kingdoms.

Prema svakom se igraču postupa jednako, neovisno o njegovom statusu zlata. Nije dopušteno namjerno kršenje pravila regulacijskog sistema igre, mehanike igre ili bilo kojeg drugog pravila igre Travian: Kingdoms u vlastitu korist ili kako bi se drugima nanijela šteta.

Ban/suspenzija se samo mogu razmatrati zajedno sa lovcima na višestruke račune preko Centra za pomoć igre Travian: Kingdoms. Može se poslati e-pošta za menadžera zajednice ako je igrač nezadovoljan odlukom lovaca na višestruke račune. Blokade, obustave ili brisanja i njihove posljedice neće biti javno razmatrane. Bilo koja vrsta informacija po pitanju aktivnosti koje su poduzete protiv nekog avatara će biti date samo vlasniku računa. To znači da tim Travian: Kingdoms može odgovoriti samo na zahtjeve poslane preko Centra za pomoć igre Travian: Kingdoms direktno sa računa/avatara, ili zahtjeve poslane sa adrese e-pošte koja je registrovana na računu.

Višestruki računi na brzom serveru i/ili sa populacijom nižom od 100 mogu biti obrisani bez banovanja/upozorenja.

§8. Promjena pravila i klauzula o ispravci

TRAVIAN zadržava pravo promjene pravila u bilo kojem trenutku. Ako bi pojedine odredbe pravila trebale postati neefektivne ili nevažeće, to neće uticati na validnost preostalih odredbi. Menadžeri zajednice nastoje zamijeniti neefektivne odredbe sa novim odredbama što je moguće brže.